Založení stavebního spoření

Smlouva o stavebním spoření musí mít vždy písemnou formu. Tato smlouva musí být uzavřená s jednou ze stavebních spořitelen působících na území České republiky. Žádná jiná instituce nemůže disponovat ve svém portfoliu produktem „stavební spoření“. Ke smlouvě o stavebním spoření spořitelna zřídí také účet, na který účastník vkládá peníze a spoří.

Účastníkem spoření může být jak fyzická tak i právnická osoba. Účastníkem stavebního spoření může být pouze osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky a má přidělené rodné číslo (občanství tedy není rozhodující).

Stavební spoření není omezeno věkem, takže ho může uzavřít stejně dítě, jako dospělý člověk. Za osoby, které ještě nedosáhly věku 18 let nebo bez právní způsobilosti jedná zákonný zástupce (u dětí nejčastěji rodič). Velmi časté jsou situace, kdy rodiče uzavřou stavební spoření sobě, ale také třeba svým dětem (v případě 5 smluv v rodině, je státní příspěvek ve výši 15 tisíc korun zajímavý).

Při uzavření smlouvy o stavebním spoření je třeba vždy zvolit cílovou částku, kterou chceme naspořit. Tato částka může být v průběhu spoření změněna. Smlouva také musí obsahovat výši úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení účtu stavebního spoření a za služby související s vedením tohoto účtu.

Již existující smlouva o stavebním spoření není překážkou v tom, aby si účastník mohl uzavřít další smlouvu o stavebním spoření. Jen je třeba podotknout, že státní příspěvek lze obdržet v maximální výši 3 000 Kč, nehledě na to, kolik smluv má účastník uzavřených.