Úvěr ze stavebního spoření

Každý účastník stavebního spoření má právo na úvěr ze stavebního spoření za splnění podmínek uvedených v zákoně o stavebním spoření a podmínek stanovených konkrétní stavební spořitelnou. Úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut výhradně na financování bytových potřeb. Tento úvěr může být použit i na financování bytových potřeb manžela nebo sourozence účastníka. Pro poskytnutí tohoto úvěru musí účastnik splňovat několik kritérii. Od uzavření smlouvy o stavebním spoření do poskytnutí úvěru ze stavebního spoření musí uplynout nejméně 24 měsíců. Dále musí mít naspořeno určité procento cílové částky a také musí dosahovat určité výše hodnotícího čísla, stejně jako u hypotečního úvěru je třeba prokázat dostatečnou bonitu. Ke splácení úvěru dochází většinou hned po začátku jeho čerpání. Velkou výhodou u stavebního spoření je, že klient může úvěr kdykoli splatit celý nebo jeho část prostřednictvím mimořádné splátky bez jakékoli sankce.

Stavební spořitelny vycházejí vstříc svým klientům a nabízejí možnost obdržet úvěr již při uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tímto úvěrem překleneme dané období, kdy jsme zatím podmínky pro poskytnutí řádného úvěru nesplnili, proto je nazýván překlenovacím úvěrem. Na překlenovací úvěr však neexistuje žádný právní nárok, záleží tedy jen na stavební spořitelně, zda nám ho poskytne, či nikoliv.

Po uplynutí překlenovací doby dochází k uzavření úvěru ze stavebního spoření, který má zpravidla i výhodnější úrok, než úvěr překlenovací. V rámci splátek překlenovacího úvěru nedochází ke splácení úvěru, splátku tvoří úroky z úvěru a úložka na stavební spoření. Překlenovací úvěr je splacen až v momentě, kdy je nám přidělen klasický úvěr ze stavebního spoření.

Stavební spořitelna může poskytnout úvěr pouze do výše cílové částky. Úroky z překlenovacího úvěru i z úvěru ze stavebního spoření lze odečíst od základu daně