Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) – známá také jako Buřinka. Působí na českém trhu již od roku 1994. Počtem klientů a objemem úvěrů se řadí mezí největší stavební spořitelny. Na českém trhu má stabilní postavení díky České spořitelně, která je majoritním vlastníkem SSČS.

Nabízí stavební spoření, úvěr ze stavebního spoření a 2 typy překlenovacích úvěrů: překlenovací úvěr TREND a překlenovací úvěr HYPO TREND.

Překlenovací úvěr TREND může získat klient, anižby musel vkládat jednorázový vklad, nebo mít naspořené prostředky. Tento typ úvěru je určen pro klienty, kteří nemohou úvěr zajistit nemovitostí. U toho to typu úvěru si klient může zvolit z dvou typů uročení úvěru – buďto s pevnou sazbou po celou dobu trvání úvěru, anebo se sazbou fixovanou po dobu 3 let.

Překlenovací úvěr HYPO TREND je určen pro klienty, kteří mohou úvěr zajistit nemovitostí. Jinak je velmi podobný jako překlenovací úvěr TREND.

Úvěr ze stavebního spoření poskytne Buřinka účastníkovi pokud uzavřel smlouvu o stavebním spoření alespoň před 24 měsíci, má naspořeno alespoň 40% cílové částky a dosáhl požadovaného bodového hodnocení. Úvěr může být poskytnut až do výše 60% cílové částky. Klient může kdykoliv úvěr splatit bez jakékoliv sankce. Vyřízení úvěru a jeho vedení pro první rok je ZDARMA.

Podrobné informace naleznete na www.burinka.cz.