Význam stavebního spoření

Význam stavebního spoření v oblasti financování vlastního bydlení rok od roku roste. Ač původním záměrem bylo podpořit vlastnictví bydlení, ve finančním sektoru má stavební spoření zvláštní postavení, jakožto výhodná investice. Velmi často má stavební spoření podpůrnou funkci při pořizování bydlení, avšak pro své výhody má své nezastupitelné místo na finančních trzích.

Díky státní podpoře a garantovanému uročení se velice rychle stavební spoření stalo také výnosnou investicí. Při prakticky nulovém riziku dochází ke zhodnocení vkladů více než 15 % za rok. Toto platí pro situaci spoření ve výši maximálně 20 000 Kč ročně. Kromě státní podpory se každoročně k naspořené částce připisuje většinou pevně stanovený úrok po celou dobu spoření – velmi často tento úrok činí 2 % p.a., což často nahradí tu část našich úspor, které nám ukrojila inflace.

Jelikož stavební spořitelny podléhaji dozoru České národní banky a jsou regulovány zákony, stávají se z nich velice důvěryhodné instituce ve finančním sektoru. Stavební spořitelny sice mohou s vklady svých klientů obchodovat na finančních trzích, ale jsou omezeny pravidly, které mají za cíl diverzifikovat, nebo zmírnit negativní důsledky v případě špatné investice.

Jaký tedy můžeme pozorovat důsledek v ekonomice? Prostřednictvím státního příspěvku se do „etéru“ dostává více peněz, kterými stát přímo stimuluje růst poptávky. Lidé utratí více peněz, firmám se zvednou tržby, vzroste zaměstnantost a tímto zásahem stát alespoň v omezené míře podporuje ekonomický růst. Díky těmto přímým státním zásahům je stavební spoření velmi důležitým nástrojem ve finančním sektoru.