Státní příspěvek

V roce 1998 vzniklo stavební spoření se státní podporou. Příspěvek ze stavebního spoření je placen ze státního rozpočtu, jinými slovy z prostředků daňových poplatníků. Důvodem, proč stát přispívá na spoření, je podpora vlastního bydlení občanů ČR. A je to právě státní podpora, která činí ze stavebního spoření velice výhodný finanční produkt a představuje velmi zajímavé zhodnocení finančních prostředků při prakticky nulovém riziku.

Do roku 2004 činila státní podpora stavebního spoření 25 % z naspořené částky, maximálnie z 18 000 Kč ročně. Nejvyšší možná podpora tedy činila 4 500 Kč. U smluv uzavřených v roce 2004 a následujících byla státní podpora stavebního spoření snížena na 15 % z naspořené částky, maximálně z 20 000 Kč, tedy nejvýše 3 000 Kč. Pokud má někdo uzavřeno více smluv o stavebním spoření, tak při výpočtu nesmí přesáhnout celková výše záloh státní podpory hranici 3 000 Kč (u smluv uzavřených od roku 2004).

Toto snížení státního příspěvku je logické, neboť každoročně stát vyplácí na příspěvcích ke stavebnímu spoření kolem 13 až 15 miliard Kč. Tyto výdaje se snaží vláda snižovat a proto se již několikrát uvažovalo o zrušení státního příspěvku, ale zatím k tomu nedošlo, neboť tento krok by měl negativní důsledky na úvěrový trh.

Státní příspěvek se připisuje jednou ročně z částky, která byla na účtu ke konci roku. Pro čerpání maximální státní podpory je vhodné na konci roku doplnit finanční prostředky do výše 20 000 Kč. V případě, že naspořená částka bude menší, státní příspěvek se vypočítává pouze z této naspořené částky. Pokud si tedy naspoříme za rok 10 000 Kč, bude státní příspěvek roven 1 500 Kč. Toto platí u smluv uzavřených od roku 2004 doposud.