Co je stavební spoření

Stavební spoření vzniklo v České republice v 90. letech 20. století za účelem podpory řešení bytové potřeby občanů. Stavební spoření je finanční produkt, který poskytují výhradně stavební spořitelny. Je nutno podotknout, že díky státní regulaci stavebních spořitelen a dohledu České národní banky, patří tento finanční produkt k nejméně rizikovým. V rámci stavebního spoření můžete spořit, nebo můžete zažádat o překlenovací úvěr, nebo o úvěr ze stavebního spoření.

Stavební spoření vzniká na základě smlouvy o stavební spoření, kterou uzavřete s jednou ze stavebních spořitelen. Tato smlouva se vždy uzavírá na konkrétní cílovou částku. Podle cílové částky se zpravidla vypočte i poplatek za zřízení staveního spoření.

Po uzavření smlouvy a zaplacení poplatku za zřízení pravidelně nebo nepravidelně ukládáte na účet ke stavebnímu spoření smluvené částky. Tyto částky jsou úročené úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě o stavební spoření a k nim je jednou ročně připisována státní podpora.V případě, že chcete žádat o úvěr a nesplňujete podmínky pro úvěr ze stavebního spoření, můžete zažádat o překlenovací úvěr (o tento můžete zažádat prakticky už při uzavření smlouvy o stavebním spoření).

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou a končí buďto splacením úvěru nebo výpovědí smlouvy. Pokud však nechcete přijít o státní podporu je nutné spořit alespoň 6 let. Pokud jste během této doby nežádali o úvěr ze stavebního spoření, můžete naspořenou částku zahrnující státní příspěvek a úroky použít na jakýkoliv účel. V případě čerpání úvěru ze stavebního spoření je možno peněžní prostředky použit pouze pro účel bydlení.