Výhody stavebního spoření

Stavební spoření je velice výhodným nástrojem pro financování bydlení, ale také může být zajímavým zhodnocením finančních prostředků formou spoření. Důležité je zmínit, že stavební spořitelny musí mít povolení České národní banky a transakce s vklady klientů jsou regulovány přísnými ustanoveními.

Jedna z hlavních výhod je, že svoji smlouvu můžou mít i děti, které nedosáhly plnoletosti – smluvně je zastupuje zákonný zástupce. Peníze vložené na stavební spoření jsou zhodnocovány o předem stanovený úrok (výše úroku je různá podle konkrétní stavební spořitelny). Podstatnou výhodu a exkluzivitu stavebnímu spoření dává státní podpora. Ta v současnosti činí 15 % z ročně uspořené částky, maximálně však činí 3 000 Kč. Další výhodou je, že veškeré výnosy ze stavebního spoření tj. úroky a státní podpora jsou osvobozeny od daně z příjmu.

Uspořené peníze je možno použít na jakýkoliv účel – koupě vybavení do bytu, pořízení nového automobilu, nebo třeba dovolená. Účelovost se váže pouze na případy, kdy je čerpán úvěr ze stavebního spoření.

A právě úvěr ze stavebního spoření je další výhodou stavebního spoření. Účastnici stavebního spoření mají nárok na úvěr ze stavebního spoření, který je úročen velmi výhodnou úrokovou sazbou, běžně kolem 4 - 5 % . Úvěr lze kdykoliv předčasně splatit anebo snížit mimořádnou splátkou – tyto mimořádné splátky ani předčasné splacení úvěru není sankcionováno – výhoda oproti hypotečnímu úvěru.